Barometer rodinných podnikov 2016

Podľa 5. vydania prieskumu Barometer rodinných podnikov v Európe, ktorý realizovali KPMG a EFB, si ich predstavitelia v otázke budúcnosti veria. 72 % rodinných podnikov v Európe má pozitívny výhľad do budúcnosti. Na Slovensku je toto číslo nižšie, no napriek tomu pozitívne vyhliadky vnímajú dve tretiny opýtaných (63 %).

“Rodinné podniky významne prispievajú k zamestnanosti a stabilite ekonomiky. Administratívna a daňovo-odvodová záťaž je však v mnohých prípadoch významným dôvodom, prečo tieto firmy nedosiahnu svoj potenciál.”Rastislav Begán, Riaditeľ pre audit, KPMG na Slovensku

Prieskum ukazuje, v čom sa slovenské rodinné firmy môžu porovnávať s európskou konkurenciou a naopak, v čom ešte zaostávajú. Desiatky slovenských firiem v prieskume naznačili, že v porovnaní s európskym priemerom sú slabšie hlavne v oblastiach, špecifických pre rodinné podnikanie. Výrazne menej omladzujú vedenie podnikov novou generáciou. Až tretina slovenských rodinných subjektov má problém posunúť vedenie biznisu na nasledujúcu generáciu.

Osem z desiatich rodinných podnikov na Slovensku zvýšilo alebo udržalo zamestnanosť v roku 2016. Polovica z firiem plánuje nové investície. V prípade externých investícií to bude až 40 % do startupov. Jednou z tohtoročných výziev je aj „boj o talenty“. Európske rodinné podniky sa obávajú toho, či dokážu prilákať do svojich radov a udržať si dostatok talentovaných a kvalifikovaných zamestnancov. Na Slovensku je tento faktor v prvej trojici výziev, ktorým rodinné firmy čelia.

Výsledky Barometra rodinných podnikov v Európe 2016 sú založené na 959 odpovediach respondentov z rodinných firiem v 23 krajinách Európy, vrátane Slovenska.

Barometer rodinného podnikania 2016 so zameraním na slovenské rodinné podniky

European family business barometer 2016

Inline
Inline