Cena Hospodárskych novín pre rodinné firmy

ocenenie rodinné firmy

Hospodárske noviny vyhlásili v roku 2017 prvý ročník oceňovania s názvom CENA PETRA SLAVOMÍRA KOMPIŠA.

 

Toto oceňovanie má za cieľ poukázať na slovenské firmy, ktoré pokračujú v tradícií svojich zakladateľov a ich riadenie je odovzdávané z generácie na generáciu.

rodinné firmy 2017

Peter Slavomír Kompiš bol majiteľom a vydavateľom Hospodárskych novín, taktiež zakladateľom moderného slovenského účtovníctva a spolutvorca peňažníckej terminológie. Vo vydávaní novín pod názvom Kupecké, priemyselné a hospodárske noviny pokračoval jeho syn Peter Kompiš.

Rebríček organizovali Hospodárske noviny spolu s partnermi. Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 30. marca 2017 v hoteli CHATEAU GBEĽANY.

Inline
Inline