Špecifiká rodinného podnikania na Slovensku

Slovenské rodinné podniky napísali zatiaľ len krátky príbeh. Úzko to súvisí s niečo cez 20-ročnou tradíciou súkromného podnikania na Slovensku. S etablovanými rodinnými biznismi v Nemecku, USA alebo Holandsku sa porovnávať zatiaľ nemôžeme, ale súčasný vývoj na trhu postupom času ukazuje, že máme čo do budúcnosti ponúknuť. Na západe firmy riešia už štvrtú generačnú výmenu v rodine. Oproti tomu rodinné firmy na Slovensku prešli zatiaľ jednou generačnou  výmenou, prípadne ich odchod zakladateľa iba čaká.

Fakty o rodinnom podnikaní

  • vlastníctvo a riadenie firmy zostáva v kruhu rodiny
  • v rodinných podnikoch najčastejšie pracuje do 5 členov rodiny
  • zatiaľ jedna-dve, max. 3 generácie v slovenských rodinných podnikoch

Rodinné podnikanie

„Špecifickosť rodinného podniku nespočíva v osobitosti právnych úprav, ale v interakcii podnikania a rodiny. Rodinné podniky sú známe svojou osobitou internou atmosférou, v ktorej dochádza k interakcii medzi tvrdou podnikateľskou klímou a vrelými rodinnými vzťahmi. Keďže v rodinnom podniku dochádza k spolupráci viacerých generácií jednej rodiny, je ťažké rozlíšiť a oddeliť vzťahy, ktoré sú medzi príslušníkmi rodiny v práci často profesionálne a mimo práce neformálne a emocionálne. Úspešnosť rodinných firiem sa v zahraničí nemeria objemom dosiahnutého zisku, ale skôr počtom generácií, ktoré si podnik odovzdali. Z tohto aspektu nie je za cieľ rodinného podniku považovaný okamžitý profit, ale kontinuita existencie podniku.“, vysvetľuje Monika Krošláková z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Zdroj: prieskum PWC

Inline
Inline