Súbor opatrení pre rodinné podniky

Na Slovensku prvýkrát prichádza ku generačnej výmene v rodinných podnikoch. Výsledkom nedostatočnej prípravy na nástupníctvo alebo na transfer môže byť postupné utlmenie podnikateľskej aktivity alebo úplný zánik podniku.

Oba scenáre sú problematické, keďže podľa dostupných štatistík tvoria rodinné podniky viac ako polovicu všetkých malých a stredných podnikov na Slovensku. Súčasne majú významný sociálny rozmer tým, že vytvárajú pracovné miesta v regiónoch. Rodinné podniky sú spravidla menej rizikové a stabilnejšie, vzhľadom na konzervatívny spôsob riadenia a snahu o dlhodobú udržateľnosť.

Ministerstvo hospodárstva SR, ako orgán zodpovedný za podnikateľské prostredie a podporu malého a stredného podnikania, identifikovalo potrebu zaoberať sa témou nadchádzajúcej generačnej výmeny.

S cieľom pomôcť rodinným podnikom prekonať výzvy spojené s nástupníctvom a podporiť tento segment v ďalších oblastiach pripravuje MH SR súbor opatrení na podporu rodinných podnikov v týchto oblastiach:

• Zvyšovanie povedomia a vzdelávacie aktivity
• Prevody podnikov v rámci rodiny alebo tretím stranám
• Zamestnávanie rodinných príslušníkov

Vzhľadom na to, že téma rodinného podnikania má celoeurópsky rozmer, MH SR nadviazalo spoluprácu s európskymi záujmovými združeniami. O tému prejavili záujem aj iné členské štáty, ktoré majú podobnú tradíciu podnikania ako SR. Aktívne sa jej okrem Malty venujú napríklad Bulharsko a Poľsko.

Zdroj: MH SR

O konkrétnych opatreniach vás budeme postupne informovať na našom portáli.

Inline
Inline